Het evangelie en wie Jezus is

   
   
 

 


 
   
Het evangelie betekent ‘blijde boodschap’ en is de samenvatting en boodschap van wat christenen geloven en belangrijk vinden. Het evangelie heeft alles te maken met Jezus. Veel mensen kennen Hem als een Persoon die lang geleden leefde of gebruiken zijn naam als vloek. Op deze pagina krijg je antwoord op de vraag: Wie is Jezus?
 

Terug in de tijd: schepping en zondeval

het paradijsTerug naar het begin.. Het evangelie begint 6000 jaar geleden (+/- 4000 v.Chr). Toen was er helemaal niets… Misschien vraag je je wel eens af hoe zo’n mooie natuur ontstaan kan zijn. Alle planten en dieren die zo mooi eruit zien.. dat kan toch niet door toeval ontstaan zijn? Nee dat klopt, 6000 jaar geleden heeft God de aarde geschapen. Hoe dat precies gegaan is, kun je lezen in de Bijbel lezen (Genesis 1 en 2). Toen was alles volmaakt. In die tijd leefden er nog niet zoveel mensen op de aarde. God had er twee geschapen: een man Adam en een vrouw Eva. Hij had speciaal voor die mensen een hele mooie tuin gemaakt, de hof van Eden. In die tuin stonden veel bomen met het allerlekkerste fruit eraan. Door de hof stroomden een paar rivieren en ze konden vrij tussen de dieren leven. Het was een echt paradijs. Alles was volmaakt en goed. Adam en Eva leefden in vrede en harmonie met God.

God had wel één voorwaarde gesteld: van één boom in de hof mochten ze niet eten, deden ze dat wel, dan zouden ze sterven. Natuurlijk hielden Adam en Eva zich aan dat gebod. Ze wilden niets liever dan God gehoorzamen!
God heeft ook een tegenstander. Die wordt ook wel ‘satan’ of ‘duivel’ genoemd. Het is zijn doel om alle mooie dingen, die God geschapen en gegeven heeft, te vernietigen. Op een dag verleidde de duivel (in de vorm van een slang) Adam en Eva, om toch te eten van die verboden boom. Toen Adam en Eva van de boom gegeten hadden, was er iets veranderd: de zonde was in de wereld gekomen. Nu was er een kloof tussen God en de mens. Adam en Eva werden gestraft voor deze ongehoorzaamheid: er kwam afstand in de relatie tussen God en hen en ze mochten niet meer in het paradijs wonen. Ook al hun kinderen, de hele mensheid is uit hen voortgekomen, werden geboren met een ‘afwijking’. Deze afwijking noemen christenen ook wel ‘de zondige aard’ van een mens. Door de overtreding van Adam en Eva is elke mens na hen geboren met de afwijking om ongehoorzaam te zijn aan God.

Door de zondeval geen eeuwige relatie met God meer, maar onder Gods toorn

God heeft in de Bijbel diverse wetten gegeven (je mag niet doden, liegen, stelen, enz). Letterlijk betekent zondigen dat je je doel mist. Het doel waarmee God de eerste mensen had geschapen, was dat zij in harmonie en vrede met hun Schepper en met elkaar zouden leven. Door de ‘afwijking’ lukt dat niet meer.
Je kunt de zonde voorstellen als een document waarop staat dat je een gigantische schuld hebt, een schuld die je zelf nooit kunt aflossen. Ook iemand anders kan niet voor die schuld van jou betalen, omdat die persoon ook gezondigd heeft. Iedereen heeft immers die ‘afwijking’! Wat is dan het gevolg van de zonde? De Bijbel zegt dat de straf op de zonde de dood is (Romeinen 6:23). Zonder schuldbetaling kunnen wij nooit meer bij God terugkomen. Als wij sterven zullen wij in de hel komen, bij de duivel die onze koning is. Hij zet ons elke dag op tegen God, hij wil het liefste dat wij zoveel mogelijk zondigen. Dan doen wij namelijk God verdriet.

Is er nog een uitweg?

Maar.. denk je misschien wel.. het evangelie betekent toch ‘blijde boodschap’? God heeft Zelf een oplossing bedacht om onze schuld te betalen en om de relatie weer te herstellen. God heeft Zijn Zoon, Jezus, gezonden naar de aarde om voor onze schuld en zonden te betalen. Moet je maar eens voorstellen: Jezus leefde in de hemel, dicht in de nabijheid van Zijn Vader, een plek die wij door onze zonden nooit zelf kunnen bereiken. Hij heeft nooit zonden gedaan en hoeft dus ook geen straf te ontvangen. Toch wilde Hij straf ontvangen, onze straf! En waarom? Uit liefde.

Jezus is Gods oplossing en herstelt de kloof

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Wie is Jezus?

Jezus is ongeveer 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen, met als doel om voor onze zonden te betalen. Zijn komst was al eeuwen daarvoor voorspeld door Joodse profeten. Met Kerst gedenken christenen dat Jezus naar de aarde is gekomen. Zijn jeugd heeft Hij als een normaal mens beleefd, met het grote verschil dat Jezus nooit heeft gezondigd.
Rond zijn 30e jaar begint Jezus in het openbaar op te treden. In de Bijbelboeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes kun je alles lezen over Jezus. Drie jaar heeft Hij rondgereisd in Israël, waarbij Hij predikte in synagogen, huizen en op allerlei plaatsen in de buitenlucht. Jezus riep op tot bekering (oproep om terug te keren tot God) en Hij sprak vaak door gelijkenissen (eenvoudige verhalen met een diepere boodschap). Hij discussieerde met joodse geleerden en deed een groot aantal wonderen: Hij genas mensen van allerlei ziekten, wekte zelfs verschillende doden op, Hij liep over het water en kalmeerde een storm. Hij veranderde water in wijn en voedde vijfduizend hongerige toehoorders met vijf broden en twee vissen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Regelmatig zocht Hij de eenzaamheid op om te bidden (praten met God) met Zijn Vader. Jezus reisde niet alleen, want Hij koos twaalf mannen uit die zijn 'discipelen' (volgelingen) waren. De meesten van hen waren eenvoudige vissers, die Hem drie jaar vergezelden.

het kruisMet name de leiders van het Joodse volk kregen een grote hekel aan Jezus, omdat Hij precies hun zonden en zwakke plekken aanwees. Ze zochten steeds manieren om Hem te doden, maar ze konden geen bewijs vinden wat ze tegen Jezus zouden kunnen gebruiken. Uiteindelijk hebben ze Hem met valse getuigen ter dood veroordeeld. Dit vonnis was natuurlijk helemaal niet waar, want Jezus is zonder zonden en heeft nooit iets verkeerds gedaan! Jezus onderging al deze valse beschuldigingen zonder een woord te zeggen. Hij werd bespot, vernederd en gegeseld. Uiteindelijk is Hij aan het kruis gespijkerd. Dat was de ergste straf die er in die tijd bestond. En dit alles heeft Hij gedaan, om onze zonden te dragen. Figuurlijk is op dat moment het document met de schuld van de mensheid aan het kruis gespijkerd (Kolossenzen 3:14). Hij was onschuldig, Hij heeft immers nooit zonden gedaan, maar toch wilde Jezus in onze plaats voor de zonden betalen!
Nadat Hij drie dagen in het graf heeft gelegen, is Hij door God weer levend gemaakt en na een poosje is Jezus terug gegaan naar de hemel. Christenen geloven dat Jezus terug komt om een einde te maken aan alle ellende. Ook zullen alle (overleden) mensen weer opgewekt worden. Door het dragen van de zonden en schuld door Jezus, kunnen wij vergeving van zonden krijgen, een nieuw leven beginnen en steeds dichter naar God toe groeien, zodat wij na onze dood, voor altijd bij Hem mogen leven.

Een persoonlijk geloof

Het is niet voldoende om alleen het bovenstaande te weten.. De Bijbel zegt dat iedereen een persoonlijk geloof moet hebben (Galaten 2:16 en Hebreeën 11:6). Geloven betekent: vertrouwen dat het waar is wat God zegt. Door het geloof weet je zeker dat het document met de schuld erop verscheurd is en dat de relatie met God hersteld is. God rekent dan de zonden niet meer de gelovige aan, omdat Jezus ze voor hen heeft gedragen! Door het geloof weet je dat zeker, je vertrouwt op Jezus, dat Hij garant staat voor jouw schuld.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebreeën 11:1

Zo’n geloof kun je niet verdienen door netjes te leven, bijvoorbeeld zoveel mogelijk volgens de wet van God (Exodus 20) of het proberen te verdienen door het doen van goede daden. Zoals bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Een geloof kun je alleen van God ontvangen. Hoe dan? Door te bidden (bidden is praten met God) en in de Bijbel te lezen. God belooft het dan Zelf in Zijn Woord (de Bijbel) dat Hij dan het geloof aan je geeft.

Onderzoekt de Schriften, (…) en die zijn het, die van Mij getuigen. Johannes 5:39

Bidden is praten met GodAls je wilt, kun je het gebed hieronder bidden. Waar je ook bent, God hoort je altijd! Hij is namelijk overal. Dat kun je onder andere in Psalm 139 lezen.

God, ik weet nog niet zoveel over u. Ik weet pas vandaag, na het lezen van deze website, dat u echt bestaat en dat ik voor U niet recht in de ogen kan kijken, omdat ik gezondigd heb. Door mijn zondige ‘afwijking’ kan ik onmogelijk mijn schuld aan u aflossen. Ik heb ook gelezen over een andere manier om mijn schuld te betalen. Een manier die U mij aanbiedt door Uw Zoon. Jezus is gestorven aan het kruis, voor zondaren! Zijn bloed reinigt van alle zonden en is voor iedereen beschikbaar. Daarom wil ik U vragen of U dat geloof ook aan mij wilt geven. Leer mij met behulp van uw Woord nog meer over U, over uw Zoon, hoe ik dat geloof kan ontvangen en mijn leven dienstbaar mag stellen tot eer van U. Amen.

Tot slot

Door het lezen van deze webpagina ben je meer te weten gekomen over het evangelie en over Jezus. Wie is Jezus voor jou? Nu is het nog niet te laat om je oude levensstijl vaarwel te zeggen en door het geloof een christen te worden. Jouw antwoord op deze vraag bepaalt de rest van je leven!

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Meer weten?

Een Bijbel kun je in vrijwel elke (christelijke) boekwinkel kopen of je kunt er eentje gratis (excl. verzendkosten) aanvragen via internet: www.bijbelindebus.nu/bestel/. Ook kun je de Bijbel online lezen en dan wel op deze website: herzienestatenvertaling.nl/teksten/ Op EwouTBoerS.nl is ook een informatiepagina aanwezig, waar je tips voor boeken kunt krijgen, of waar meer informatie staat over een kerk bezoeken.