Meer weten? Bezoek een kerk en lees de Bijbel

   
   
 

 


 
   
Via diverse manieren kun je meer te weten komen over God en over het geloof. Hier kun je een aantal waardevolle suggesties vinden: bezoek een kerk, lees de Bijbel en goede boeken of bezoek een website voor zoekers.
 

Bezoek een kerk

Kerkzoeker

De kerk (ook wel gemeente) is de plaats waar christenen samenkomen (vaak op zondag) om daar God te eren. Ze zingen samen christelijke liederen, bidden samen en luisteren naar een voorganger die een gedeelte uit de Bijbel uitlegt. De kerkdiensten op zondag zijn niet de enige momenten waarop gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. Verspreid over de week zijn er diverse bijeenkomsten van verenigingen, bijbelstudiegroepen, jeugdclubs en catechisaties. Als u nieuw bent met het christelijke geloof, kunt u het beste een kerkdienst op zondag bezoeken. Geef van tevoren wel even aan bij de koster of de deurwacht, dat u nieuw bent. U ontvangt dan een Bijbel (waarin vaak ook de liederen staan) en u krijgt begeleiding van een gemeentelid. Gebruik de kerkzoeker om een kerk bij u in de buurt op te zoeken. Meer weten? Bezoek gelovenindekerk.nl

Lees de Bijbel

De Bijbel bestaat uit 66 boeken, die de geschiedenis van de aarde vanaf de schepping tot aan het moment dat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde beschrijven. Je vindt in de Bijbel historische boeken, poëzie, wijsheidsspreuken, brieven, profetieën, en evangeliën (beschrijvingen van Jezus' leven). De centrale inhoud van de Bijbel is het Evangelie: de Zoon van God is mens geworden, is gestorven aan het kruis en op de derde dag opgestaan uit de dood. Christenen geloven dat God spreekt door middel van de Bijbel: Hij wil ons zo bekend maken hoe verzoening mogelijk is en hoe wij mogen leven. De Bijbel is het meest gedrukte en gelezen boek ter wereld en is vertaald in vele talen. Bij elke (christelijke) boekhandel kunt u een papieren versie aanschaffen. De Bijbel is online beschikbaar in diverse vertalingen:

Boekentips

Geen boek is zo belangrijk als de Bijbel. Daarom een aansporing om allereerst de Bijbel te lezen. In de Bijbel openbaart God wie Hij is en Jezus zegt hierover: het zijn de Schriften (Bijbel), die van Mij getuigen. Desondanks kunnen andere boeken ook zeker tot zegen zijn. Boeken kunnen je helpen een evenwichtige mening te vormen over allerlei onderwerpen met betrekking tot het geloof. Hieronder kun je een aantal boeken vinden die jou verder kunnen helpen

Internet links

Op internet zijn diverse website te vinden, die vragen rondom het geloof beantwoorden. Hieronder kun je een selectie vinden:

Contact

Heb je nog vragen na het lezen van de pagina's op EwouTBoerS.nl over het christelijke geloof? Via e-mail (geloof@ewoutboers.nl) kun je een vraag stellen. Natuurlijk kun je ook met je vragen terecht bij een lokale kerk in je buurt.